Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 24 maja 2018r.

do Porozumienia Nr ED.031.1-P4.2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe