Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/342/2018 Rady Gminy Lipie

z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy - Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe