Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIX.310.2018 Rady Gminy Ślemień

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień oraz określającego warunki i sposoby ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe