Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/281/2018 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś w drodze inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe