Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PS.031.6.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie powieżenia miastu Rybnik realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy oraz w sprawie zasad korzystania z Dziennego Domu "Senior+" w Rybniku, przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe