Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.8.2018 Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Zebrzydowice prac związanych z wykaszaniem poboczy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe