Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/817/2018 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe