Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/822/2018 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe