Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/823/2018 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie pozbawienia ul. Św. Józefa zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, jako drogi publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe