Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 288/XLIII/18 Rady Gminy Świerklany

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 200/XXXI/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 22.06.2017 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe