Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 292/XLIII/18 Rady Gminy Świerklany

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe