Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/828/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Bielska-Białej, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe