Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/829/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe