Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.107.2018 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe