Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 892/LXV/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe