Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 897/LXV/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr 198/XIX/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe