Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

z dnia 29 maja 2018r.

z wykonania budżetu miasta Miasteczko Śląskie za rok 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe