Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.310.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 czerwca 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIX/542/18 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy stadionowi położonemu w Zabrzegu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe