Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.48.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 czerwca 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Bobrowniki Nr XL/470/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - fragment sołectwa Rogoźnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe