Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/345/18 Rady Gminy Brenna

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/319/18 Rady Gminy Brenna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Brenna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe