Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXV/855/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIX/509/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe