Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXV/856/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe