Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXV/857/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/458/16 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe