Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy Czernichów

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czernichów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe