Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/400/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 czerwca 2018r.

uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe