Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/216/18 Rady Gminy Marklowice

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Marklowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe