Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/193/2018 Rady Gminy Przyrów

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/180/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których gmina Przyrów jest organem rejestrującym, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe