Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.299.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 lipca 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIV/385/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe