Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.306.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 lipca 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVIII/794/18 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. "Tyskie Orły" dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. "Tyskie Orły"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe