Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/322/2018 Rady Gminy Chybie

z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chybie na lata 2014-2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe