Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr OG-BR.0007.45.275.2018 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe