Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/365/18 Rady Gminy Lipowa

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/337/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018 r., nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Lipowa - przysiółek Jaski oraz Brzeziny w Gminie Lipowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe