Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/425/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr LI/399/2018 w sprawie podziału Gminy Ogrodzieniec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe