Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/319/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Pilica w roku 2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe