Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.48.2018 Rady Gminy Lyski

z dnia 25 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla obszarów w sołectwie Lyski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe