Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/323/18 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, dla terenu położonego w Łazach - osiedle Stara Cementownia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe