Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVII/341/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe