Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 r. Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r., w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałą Nr XXXVII/221/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XLI/250/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XLIV/273/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 września 2017 r., uchwałą Nr XLVI/289/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 listopada 2017 r., uchwałą Nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLIX/320/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr L/326/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 marca 2018 r., uchwałą Nr LI/340/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 kwietnia 2018 r. i uchwałą Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 maja 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe