Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXI.322.2018 Rady Gminy Ślemień

z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ślemień

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe