Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1155/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 2 marca 2018r.

w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chorzowie na uchwałę Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie z dnia 20 kwietnia 2006 r. nr 1/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe