Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/373/2018 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice - sołectwa Łodygowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe