Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/418/2018 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe