Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/419/2018 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe