Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/420/2018 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Wilkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe