Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.387.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr L/663/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Knurów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe