Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/431/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planach dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe