Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LV/435/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie statutu Sołectwa Fugasówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe