Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/639/18 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Orzesze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe