Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/640/18 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Orzesze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe