Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/646/18 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe